COVID-19

Niel, 6 november 2020

Corona-update: preventieve maatregelen op school in fase “oranje”

 

In deze update willen we graag toelichten wat er voor onze school specifiek verandert:

 • extra-muros activiteiten:

Alle buitenschoolse activiteiten worden met onmiddellijke ingang tot eind december opgeschort. Het gaat hier om sportdagen, daguitstappen, leerwandelingen, bib-bezoeken, …

Uitzondering op deze maatregel zijn de zwemlessen die nog wel mogen doorgaan.

 • organisatie van lessen LO en zwemmen:

Lessen LO worden georganiseerd volgens de principes van het protocol van sport.

Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven.

Voor de kleedkamers worden de volgende regels toegepast:

 • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
 • Kleedkamers kunnen gebruikt worden zonder afstand te houden tussen de leerlingen.

Er wordt zoveel als mogelijk ventilatie voorzien in de kleedkamers en de sportzaal.

Ook zwemlessen mogen doorgaan in fase “oranje”. Dit is een uitzondering op de regel

om alle extra-muros activiteiten op te schorten.

 • organisatie van de refter voor LS en KS:

De leerlingen van beide afdelingen eten volledig gescheiden van elkaar.

Alle leerlingen van de lagere school gaan per graad eten in de cafetaria (alternerende lunchpauzes). Er wordt voldoende afstand voorzien tussen (de tafels van) de verschillende klasgroepen. Alle leerlingen krijgen een vaste plaats en reinigen hun handen (met alcoholgel) voor de maaltijd.

Voor de kleuters verandert er niets. Ze eten volgens de normale regeling in de speelzaal (alternerende lunchpauzes per leeftijdsgroep). Voor de maaltijd reinigen ze hun handjes (met alcoholgel).

In de refters wordt er zoveel als mogelijk ventilatie voorzien.

 

 • essentiële derden op school:

Enkel essentiële derden zijn nog toegelaten op school.

Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen.

Voorbeelden van essentiële derden zijn: CLB-medewerkers, ondersteuners, de pedagogische begeleiding, nascholers, leraren in opleiding, onderwijsinspectie, …

Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

Dit betekent dan ook dat therapeutische ondersteuning door logo en kine op school na de herfstvakantie niet meer mogelijk zal zijn.

 • groepsactiviteiten op school:

Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.

Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

Voorbeelden van essentiële bijeenkomsten zijn: personeelsvergaderingen, overleg

zorgteam,  pedagogische studiedagen, gesprekken met ouders waarvoor telefonische

of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is

 

(bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp, taalproblematiek), …

Dit wil dan ook zeggen dat de geplande individuele oudercontacten van half november

dus digitaal zullen verlopen:

 • voor de kleuterschool: in de week van 23 november
 • voor de lagere school: in de week van 16 november
 • afhalen van leerlingen op het einde van de lesdag:

Na de herfstvakantie worden er geen ouders meer op het schooldomein toegelaten.

Om de drukte aan de schoolpoort beter te spreiden willen we het afhalen van onze leerlingen op het einde van de lesdag opnieuw organiseren zoals in juni vorig schooljaar.

 • voor de kleuterschool (om 15.15 uur):
 • Alle kleuters worden afgehaald langs de tuinpoort (parking binnengebied Emiel Dewittstraat).
 • Vanaf 15.15 uur komen de kleuters geleidelijk aan per leeftijdsgroep buiten: eerst K3A en K3B (rijen rechterzijde schoolpoort voor tuinmuur), dan K2A en K2B (rij linkerzijde schoolpoort voor garagebox), tot slot K1C, K1B, K1A en K1B (rijen op de helling voor de schoolpoort).
 • Gelieve de met kegeltjes afgebakende afhaalzone niet te betreden.
 • Schuif in rijen aan bij de juiste leeftijdsgroep.
 • Bewaar voldoende afstand van de klasrijen!
 • Kleuters die met grote broer of zus mee naar huis moeten langs de uitgang Kerkstraat kunnen door hen onder de luifel afgehaald worden om samen naar huis te gaan.
 • voor de lagere school (om 15.25 uur):
 • Alle kinderen lagere school gaan naar huis langs de poort Kerkstraat.
 • Bij het belsignaal van 15.25 uur vormen de leerlingen die alleen naar huis mogen een rij aan de poort. Deze kinderen gaan eerst buiten.
 • Na het tweede belsignaal vormen de klasrijen een carrousel die rond de kapel wandelt.
 • Als de poortwachters de ouders aan de schoolpoort zien, doen ze teken dat de leerlingen uit de carrousel mogen komen om de school te verlaten.
 • Communiceer goed met uw kinderen hoe ze naar huis moeten gaan en of ze nog andere gezinsleden moeten meenemen.

Voor alle andere momenten blijft de gewone regeling om leerlingen af te zetten of op te halen van toepassing.

Mogen we u dringend verzoeken om bij het afzetten en ophalen van kinderen rekening te houden met volgende preventieve veiligheidsmaatregelen:

 • Draag steeds een mondneusmasker indien u zich binnen een straal van

200  m  rond het schooldomein bevindt.

 • Blijf niet aan de schoolpoort rondhangen.
 • Gelieve onderling voldoende afstand te bewaren: minstens 1,5 m.
 • Gelieve leerkrachten tijdens het afhaalmoment niet aan te spreken. Zij willen dan graag hun volledige aandacht bij de kinderen houden.
 • Indien u een leerkracht wenst te spreken kan u hen via mail of telefonisch contacteren.

 

 


 

Niel, 26 oktober 2020

Betreft: Corona-update: preventieve maatregelen op school in fase “oranje”

In de vorige update vernam u al dat we vanaf de herfstvakantie ( = vanaf donderdag 12 november)  overschakelen van fase “geel” naar fase “oranje”.

 

In deze nieuwsbrief willen we graag toelichten wat er voor onze school specifiek verandert:

 • extra-muros activiteiten:

Alle buitenschoolse activiteiten worden met onmiddellijke ingang tot eind december opgeschort. Het gaat hier om sportdagen, daguitstappen, leerwandelingen, bib-bezoeken, …

Uitzondering op deze maatregel zijn de zwemlessen die nog wel mogen doorgaan.

 • organisatie van lessen LO en zwemmen:

Lessen LO worden georganiseerd volgens de principes van het protocol van sport.

Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven.

Voor de kleedkamers worden de volgende regels toegepast:

 • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
 • Kleedkamers kunnen gebruikt worden zonder afstand te houden tussen de leerlingen.

Er wordt zoveel als mogelijk ventilatie voorzien in de kleedkamers en de sportzaal.

Ook zwemlessen mogen doorgaan in fase “oranje”. Dit is een uitzondering op de regel om alle extra-muros activiteiten op te schorten.

 

 • organisatie van de refter voor LS en KS:

De leerlingen van beide afdelingen eten volledig gescheiden van elkaar.

Alle leerlingen van de lagere school gaan per graad eten in de cafetaria (alternerende lunchpauzes). Er wordt voldoende afstand voorzien tussen (de tafels van) de verschillende klasgroepen. Alle leerlingen krijgen een vaste plaats en reinigen hun handen (met alcoholgel) voor de maaltijd.

Voor de kleuters verandert er niets. Ze eten volgens de normale regeling in de speelzaal (alternerende lunchpauzes per leeftijdsgroep). Voor de maaltijd reinigen ze hun handjes (met alcoholgel).

In de refters wordt er zoveel als mogelijk ventilatie voorzien.

 

 • essentiële derden op school:

Enkel essentiële derden zijn nog toegelaten op school.

Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen.

Voorbeelden van essentiële derden zijn: CLB-medewerkers, ondersteuners, de pedagogische begeleiding, nascholers, leraren in opleiding, onderwijsinspectie, …

Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

Dit betekent dan ook dat therapeutische ondersteuning door logo en kine op school na de herfstvakantie niet meer mogelijk zal zijn.

 • groepsactiviteiten op school:

Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.

Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

Voorbeelden van essentiële bijeenkomsten zijn: personeelsvergaderingen, overleg zorgteam,  pedagogische studiedagen, gesprekken met ouders waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is

 

(bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp, taalproblematiek), …

Dit wil dan ook zeggen dat de geplande individuele oudercontacten van half november

dus digitaal zullen verlopen:

 • voor de kleuterschool: in de week van 23 november
 • voor de lagere school: in de week van 16 november
 • afhalen van leerlingen op het einde van de lesdag:

Na de herfstvakantie worden er geen ouders meer op het schooldomein toegelaten.

Om de drukte aan de schoolpoort beter te spreiden willen we het afhalen van onze leerlingen op het einde van de lesdag opnieuw organiseren zoals in juni vorig schooljaar.

 • voor de kleuterschool (om 15.15 uur):
 • Alle kleuters worden afgehaald langs de tuinpoort (parking binnengebied Emiel Dewittstraat).
 • Vanaf 15.15 uur komen de kleuters geleidelijk aan per leeftijdsgroep buiten: eerst K3A en K3B (rijen rechterzijde schoolpoort voor tuinmuur), dan K2A en K2B (rij linkerzijde schoolpoort voor garagebox), tot slot K1C, K1B, K1A en K1B (rijen op de helling voor de schoolpoort).
 • Gelieve de met kegeltjes afgebakende afhaalzone niet te betreden.
 • Schuif in rijen aan bij de juiste leeftijdsgroep.
 • Bewaar voldoende afstand van de klasrijen!
 • Kleuters die met grote broer of zus mee naar huis moeten langs de uitgang Kerkstraat kunnen door hen onder de luifel afgehaald worden om samen naar huis te gaan.
 • voor de lagere school (om 15.25 uur):
 • Alle kinderen lagere school gaan naar huis langs de poort Kerkstraat.
 • Bij het belsignaal van 15.25 uur vormen de leerlingen die alleen naar huis mogen een rij aan de poort. Deze kinderen gaan eerst buiten.
 • Na het tweede belsignaal vormen de klasrijen een carrousel die rond de kapel wandelt.
 • Als de poortwachters de ouders aan de schoolpoort zien, doen ze teken dat de leerlingen uit de carrousel mogen komen om de school te verlaten.
 • Communiceer goed met uw kinderen hoe ze naar huis moeten gaan en of ze nog andere gezinsleden moeten meenemen.

Voor alle andere momenten blijft de gewone regeling om leerlingen af te zetten of op te halen van toepassing.

Mogen we u dringend verzoeken om bij het afzetten en ophalen van kinderen rekening te houden met volgende preventieve veiligheidsmaatregelen:

 • Draag steeds een mondneusmasker indien u zich binnen een straal van 200  m  rond het schooldomein bevindt.
 • Blijf niet aan de schoolpoort rondhangen.
 • Gelieve onderling voldoende afstand te bewaren: minstens 1,5 m.
 • Gelieve leerkrachten tijdens het afhaalmoment niet aan te spreken. Zij willen dan graag hun volledige aandacht bij de kinderen houden.
 • Indien u een leerkracht wenst te spreken kan u hen via mail of telefonisch contacteren.

 

Tot slot werd er gisteren ook beslist dat de herfstvakantie met 2 dagen wordt verlengd.

Dit betekent dat de herfstvakantie loopt vanaf maandag 2 november tot en met woensdag 11 november.

De lessen worden terug volledig hervat op donderdag 12 november.

Op vrijdag 13 november komt de schoolfotograaf langs.

 

 


 

 

Niel, 20 oktober 2020

Corona-update: omschakeling van code “geel” naar code “oranje”

Zoals u waarschijnlijk reeds via de media vernomen hebt, schakelt het basisonderwijs (naast het secundair onderwijs) over van code “geel” naar code “oranje”. Deze omschakeling gebeurt geleidelijk zodat scholen de tijd krijgen om zich uiterlijk tegen de herfstvakantie voor te bereiden op de nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Hieronder vermelden we voorlopig enkel de basisprincipes die in alle (basis)scholen gelden tijdens de duur van code “oranje”.

 

1. Scholen basisonderwijs (én secundair onderwijs) blijven volledig open. Zowel in code “oranje” als in code “rood” blijven alle leerlingen voltijds naar school komen.

De veiligheidsmaatregelen die in scholen van toepassing zijn – thuisblijven bij ziekte, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen en ventileren -  zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden.

 

2. De bestaande veiligheidsmaatregelen worden verfijnd :
 • Alle personeelsleden dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Tijdens de middagpauze eten de leerlingen van het lager onderwijs per klasgroep. Dit kan in de refter als er voldoende afstand bewaard wordt tussen de verschillende klasgroepen.

Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.

Zowel leerlingen als kleuters ontsmetten de handen bij het binnenkomen en het verlaten van de refters

 • Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Dit zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Het gaat hier o.a. over CLB-medewerkers, ondersteuningsnetwerk, inspectie, leraren in opleiding, …

Zij krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. Zij leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

 • Extra-murosactiviteiten (daguitstappen, sportdagen, bib-bezoeken, leerwandelingen, …) worden met onmiddellijke ingang opgeschort.

Uitzondering : Zwemlessen mogen tijdens fase “oranje” nog doorgaan.

 

3. Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd rekening houdend met een aantal principes van het protocol van de sportsector.

Dit betekent voor de leerlingen van de basisschool dat:

 • alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven;
 • zij voor de start en bij het einde van de lessen hun handen ontsmetten (in functie van het gebruik van gedeelde materialen);
 • zij de kleedkamers mogen gebruiken zonder afstand te houden.

In de loop van volgende week brengen we u op de hoogte over de (verdere) concrete uitwerking van bovenstaande maatregelen voor onze school.

Mogen wij u tenslotte met aandrang vragen om:

 • in de onmiddellijke schoolomgeving(en) steeds een masker te dragen dat mond en neus volledig bedekt;
 • én vooral ook de afstand te bewaren (tussen uzelf en alle kinderen) aan het schoolhek (minimum 1,5 meter);
 • niet te blijven rondhangen op het schooldomein of voor de schoolpoorten.

Zo zorgen we samen goed voor onze kinderen, ons gezin, onze familie, … kortom voor iedereen die ons nauw aan het hart ligt!

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Van Hoofstat
directeur

Iris Liekens
beleidsondersteuner

Ann Van den Berge
preventieadviseur

 


 

Omgaan met loopneuzen en verkoudheden tijdens Corona

Het CLB heeft een flyer ontworpen om ouders pro-actief te informeren over corona. Heel wat ouders maken zich ongerust en stellen veel " Wat als...?"-vragen. Deze folder probeert jullie vooral gerust te stellen en antwoord te bieden op die vragen. De informatie werd door de medisch coördinator nagekeken en correct beoordeeld.

We hopen dan ook samen met CLB dat deze info voor een groot deel tegemoet komt aan jullie vragen.

Download hier Hoe omgaan met loopneuzen en verkoudheden tijdens Corona.pdf

 

 


 

Niel, 27 augustus 2020

Informatie rond start schooljaar  2020-2021

 

Op dinsdag 1 september starten we vol goede moed aan een nieuw schooljaar!

Jammer genoeg is het einde van de pandemie met COVID-19 nog niet in zicht.

De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde bij de heropstart. Met deze brief willen we u dan ook de nodige praktische informatie bezorgen.

 

Het departement onderwijs voorzag voor de basisscholen een veiligheidsdraaiboek waarin

4 fases met de bijhorende richtlijnen worden beschreven:

 • fase groen: risiconiveau nul à vaccin;
 • fase geel: risiconiveau laag à verhoogde waakzaamheid;
 • fase oranje: risiconiveau matig à clusteruitbraken;
 • fase rood: risiconiveau hoog à wijdverspreide besmettingen.

Tijdens al deze fases mogen alle leerlingen van de basisschool gelijktijdig een volledige lesweek naar school komen. Voorlopig wordt er geen afstandsonderwijs meer gegeven.

 

We starten het schooljaar in “fase geel”.

Dit betekent dat:

 • Alle lessen terug een normaal verloop kennen:
  • voormiddag: van 08.30 uur tot 12.05 uur:
  • namiddag: van 13.30 uur tot 15.25 uur.
 • Beide schoolpoorten (poort Kerkstraat – tuinpoort parking Emiel Dewittstraat) zullen een kwartier voor aanvang van de lessen geopend worden. Ook voor het afhalen van de leerlingen zullen beide schoolpoorten geopend worden.
 • Ouders die een mondmasker dragen, aan het einde van een lesdag het schooldomein mogen betreden om hun kind af te halen:
 • KS: aan de klasrij;
 • LS: in de ophaalzone langs de kapel.

 

Tracht hierbij steeds de nodige afstand te bewaren: minimum 1,5 meter.

 • Alle kinderen per daghelft een kwartier pauze krijgen waarbij de verschillende klasgroepen samen op de speelplaats spelen.
 • De lessen L.O. en zwemmen kunnen doorgaan.
 • Extra-muros-activiteiten (van maximum een dag) zijn toegelaten. Hierbij worden de veiligheidsmaatregelen zoals ze gelden in de maatschappij nageleefd.

 

Tijdens “fase geel” voorziet de school volgende preventieve veiligheidsmaatregelen:

 • Ouders zetten de kinderen aan de schoolpoort af. Ze dragen daarbij steeds een masker dat neus en mond volledig bedekt.

 

We maken op deze regel enkel een uitzondering voor de nieuwe peutertjes:

na het belsignaal mag één van beide ouders hun kindje gedurende de eerste lesweek tot aan de klasrij begeleiden. De peutertjes krijgen hiervoor een labeltje.

 • Bij het betreden van het schooldomein reinigen de kinderen hun handen met de voorziene alcoholgel.
 • De kinderen wassen hun handen op regelmatige basis:
 • bij het binnenkomen in de klas (na de pauzes);
 • na toiletbezoek;
 • voor de maaltijd;
 • na hoesten, niezen of snuiten.
 • Wie laattijdig op school toekomt, wordt niet meer toegelaten!
 • In alle lokalen wordt voldoende ventilatie voorzien.
 • Zieke leerlingen blijven thuis. Kinderen die ziek worden op school, worden in een apart lokaal gezet. Ouders worden dan gecontacteerd om hun kind zo snel mogelijk te komen afhalen.
 • Het secretariaat is elke dag geopend tussen:
 • 15 en 9 uur;
 • 30 en 16 uur.

 

Voor dringende zaken kan u steeds terecht op volgend telefoonnummer:

03/888 37 62.

 • Alle personeelsleden dragen bij contacten met andere volwassenen een masker dat mond en neus volledig bedekt.

 

Leerkrachten LS dragen bij contacten met leerlingen ook steeds een mondmasker en/of faceshield.

 

Indien de school overschakelt naar een andere fase, brengen we u via een brief van de nieuwe richtlijnen op de hoogte.

 

Omwille van COVID-19 en het welbevinden van de leerkrachten, werd er vandaag na overleg met het team beslist om de geplande klassikale oudercontacten te annuleren.

De leerkrachten zullen u via mail of een filmpje verder informeren over hun klaswerking.

De open klasdag van zaterdag 29 augustus gaat wel door.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Van Hoofstat

Directeur

 

Iris Liekens

Beleidsondersteuner

 

 

 

Om deze website te verbeteren, verzamelen wij statistieken met behulp van analytische cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kan controleren, dit kan u lezen in onze privacy verklaring. OK