NUTTIGE INFORMATIE

Welkom

Lees hier onze verwelkomingsbrochure kleuterschool

Lees hier onze verwelkomingsbrochure lagere school

Nieuwsbrieven

Lees hier nieuwsbrief AED 'Automatische externe defibrillator'

Lees hier het overzicht van de vakanties van schooljaar 2022-2023

Lees hier nieuwsbrief 13 - 30 mei 2022

Lees hier nieuwsbrief 12 - 31 maart 2022

Lees hier nieuwsbrief 11 - 5 maart 2022

Lees hier nieuwsbrief 10 - 18 februari 2022

Lees hier nieuwsbrief 9 - 12 februari 2022   met bijlage over de coronabarometer

Lees hier nieuwsbrief 8 - 27 januari 2022

Lees hier nieuwsbrief 7 - 22 januari 2022

Lees hier nieuwsbrief 6 - 6 december 2021

Lees hier nieuwsbrief 5 - 30 november 2021 met bijpassend meldingsformulier

Lees hier nieuwsbrief 4 - 26 november 2021

Lees hier nieuwsbrief 3 - 14 oktober 2021

Lees hier nieuwsbrief 2 - 6 september 2021

Lees hier nieuwsbrief 1 - 31 augustus 2021

Lees hier nieuwsbrief 29 juni 2021

Algemeen

Aanvang van de lessen.

 • ’s Morgensvan 8.30 uur tot 12.05uur (eerste bel om 8.28 uur)
 • ’s Middags van 13.30 uur tot 15.25 uur (eerste bel om 13.28 uur)
 • Woensdag van 8.30 uur tot 12.05 uur (eerste bel om 8.28 uur)
 • Om de effectieve lestijd te vrijwaren, gaat de bel ’s morgens en ’s middags 2 minuten vroeger.
  Zo hebben de kinderen en leerkrachten rustig de tijd om naar de rij te gaan.
 • De leerlingen worden aan de schoolpoort afgezet, (groot)ouders mogen niet op de speelplaats komen bij aanvang van de schooltijd.
 • ’s Morgens is er bewaking vanaf 8u15, ’s middags vanaf 13.15 uur.

Voor- en naschoolse opvang.

Meer informatie volgt.

Verzekering

Onze kinderen zijn gratis verzekerd voor lichamelijk letselopgelopen in de school of op weg van en naar school.
De verzekering komt niet tussenbeide voor stoffelijke schade.
Materiële schade die door kinderen met opzet wordt veroorzaakt, zal aan de ouders doorgerekend worden

Mededelingen

Algemene mededelingen voor alle ouders en specifieke voor 1 klas worden verstuurd via het online platform Informat.
Ouders die niet beschikken over internet, krijgen een papieren versie.
Soms kan het niet anders dan een bericht op papier mee te geven met de leerlingen.

Lichamelijk opvoeding

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school geeft een gespecialiseerde leerkracht LO-lessen. In de lagere school wordt er turnkledij gevraagd : een zwarte turnbroek, een T-shirt van de school (te verkrijgen bij de turnleerkracht en wordt gefactureerd op de schoolrekening) en binnensportschoenen/pantoffels met kleurvaste zolen.  Alle kinderen turnen mee. Enkel om medische redenen, geattesteerd door een dokter, kan een vrijstelling toegestaan worden.

Medisch schooltoezicht

Gebeurt door het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Contactgegevens : K. Cardijnstraat 33, 2840 Rumst. Tel : 03/886.76.04

Afwezigheden

Voor leerplichte leerlingen (=het jaar waarin het kind 6 jaar wordt) moeten vanaf 1 september alle afwezigheden gewettigd zijn. Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.  Dit kan max. 4 keer per jaar. (Opgelet !!! vrij, zat, zon, ma, di = 5 dagen en kan dus niet !!!). Vanaf de vijfde afwezigheid is, ook al is het maar voor één dag, een doktersattest vereist.

Refter

Wij zijn een MOS-school (milieuzorg op school). Daarom brengen de kinderen een brooddoos mee, zonder aluminiumfolie of plastic, en een stevige goed hersluitbare drinkbus.

 • Vergoeding voor verblijf in de refter:
 • verblijf zonder verbruik: € 0,5 (eigen boterhammen, eigen drank) met een max. Van €17 voor het eerste trimester, €14 voor het tweede trimester en €13 voor het derde trimester.
 • De betaling gebeurt via factuur na verbruik
 • Gezonde school
 • Als tussendoortje brengen wij mee: Fruit, droge koek of boterham met beleg.
 • Vrijdag is onze verplichte fruitdag. Inschrijven voor fruit op school kan via ‘tutti frutti’.
 • Wij drinken niet op de speelplaats, in de klas mag er altijd water gedronken worden. Frisdrank is niet toegestaan.
 • Bijdrageregeling (maximumfactuur)
 • Kleuterschool : €45
 • Lagere school : €85

Rapporten

De rapporten worden telkens meegegeven na de vakanties. Zie kalender voor de exacte data.

Vakantieregeling

Vroeger op vakantie vertrekken en later op school toekomen na een vakantie kunnen we niet toestaan. Dit wordt genoteerd als onwettig afwezig.

Doktersbriefje met de notatie ‘dixit’ (= volgens de patiënt beweert) worden niet aanvaard.

Verloren voorwerpen

Elk jaar verliezen kinderen kledij en schoolmateriaal. Zorg dat alle zaken zoveel mogelijk getekend worden, zo zijn ze ook gemakkelijker terug te vinden.

De ouderraad zorgt hier mee voor de opvolging. Na elke vakantie worden de niet opgehaalde verloren voorwerpen geschonken aan de ‘Welzijnsschakels’.

Inschrijvingen

Ga in het menu bovenaan naar "Inschrijvingen".

Schoolbenodigdheden

Al het materiaal dat de kinderen nodig hebben om de ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool en de eindtermen in de lagere school te bereiken, wordt ter beschikking gesteld van de leerlingen.
Dit wil zeggen dat voor ieder kind een aantal basiszaken voorzien wordt zoals werkboeken, fotokopieën, potloden ,balpennen, … (zie schoolreglement).
Materialen van de school die verloren of stuk gedaan worden, worden vergoed door de ouders.

Van de ouders wordt verwacht dat ze een boekentas, een pennenzak, enkele kaften (wachten op info, a.u.b.), kaftpapier, turngerief en zwemgerief aankopen.

Het spreekt voor zich dat ouders die, naast het door de school aangeboden materiaal, graag eigen materiaal aanschaffen voor hun kinderen, daar niet toe verhinderd zullen worden.

Communiceren met de ouders

De mededelingen van de leerkrachten, de directie verlopen via het digitale scholenplatform Informat.

Check ook zeker uw spammail regelmatig. Uit ervaring merken we dat de grote mailing soms in de spam terecht komt.

Heel uitzonderlijk wordt er nog informatie op papier meegegeven. Ouders die niet over internet beschikken, krijgen natuurlijk wel nog alle info op papier.

Open klasdagen voor ouders en kleuters

Wij zijn ons ervan bewust dat jonge ouders het vaak erg druk hebben en zich niet altijd kunnen vrijmaken op vastgelegde kijkdagen. Daarom stellen wij ons graag flexibel op en zijn wij steeds bereid bezoekers te ontvangen, rond te leiden en te informeren.

Graag wel vooraf een seintje. Tel : 03/888.37.62

Om de drempel naar het onbekende te verlagen, mogen de ouders samen met hun kleuter vooraf al eens een kijkje komen nemen in de klas. Dit op de aangegeven momenten (zie kalender).De klastitularis geeft dan ook de laatste praktische info. Dit alles om ervoor te zorgen dat de eerste schooldag een fijne ervaring wordt!

Schoolreglement

Link met schoolreglement

CLB

CLB 'Het Kompas'.

WAARVOOR KAN JE BIJ HET CLB TERECHT?

WAT MAG JE VAN HET CLB VERWACHTEN?