HET SINT HUBERTUS
SCHOOLTEAM

Beleids- en ondersteunend personeel

Zorgleerkracht kleuterschool

Juf Tinne Aertssens
Juf Lauren Neyens

Zorgleerkracht
Lagere school

Juf Daniëlle Marnef
Juf Saartje Wilssens
Juf  Carolien Hofmans
Juf Iris Liekens

Zorgcoördinator

Juf Katrien De Koning

Beleidsondersteuner Kleuterschool

Juf Iris Liekens

Beleidsondersteuner Lagere school

Juf Iris Liekens

ICT-coördinator

Pascal Van Reeth

Kinderverzorging

Tiffany Van Hoof

Secretariaat

Ann Van den Berge
An Vermant

Directie

Jan Van Hoofstat

Plaatsvervangend directie (op woensdag)

Iris Liekens

Onderhoudspersoneel

Stella Plottier
Sokic Biljana
Patrick Speeckaert
Eddy Claes

Middagtoezicht

Brigitte Leysen
Timmy Van Loock
Susanna Doms
Magda Ceulemans
Ivelina Moneva
Maria Van Dyck
Esther Claes
Annelore Vienne